Slide background
۱۳۹۵/۰۶/۲۲
۲۲
به نام خدا       باز پاییز فرارسید و کرج پایتخت کاکتوس ایران به جنب و جوش برگزاری نمایشگاه پاییزه افتاد ، باز مافیای پنهان گل و گیاه ایران دندان طمع را تیز کرده ، شروع به برگزاری نمایشگاه که چه عرض کنم شوی فروش پاییزه کردنند ، باز چیزی که به آن هیچ کس اهمیت […]
۱۳۹۵/۰۶/۰۵
structure of idealized flower
ساختمان گل ۱ : محور گل یا Peduncle که ساقه ایست که منتج به گل میشود. ۲ : نهنج یا Receptacle که کلیه قسمت های مختلف گل بروی آن قرار دارد و به عبارت دیگر به Base گل مشهور است . ۳ : کاسبرگ یا Sepal که برگ مانند بوده و عموما از جوانه های گلهای جوان محافظت میکند.در بعضی از […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
       قارچکش کوپراکسی کلراید Copper oxychloride        این قارچکش در بازار با نام تجاری  کوپراکسی کلراید  ( Copper oxychloride(WP35% موجود است.  کوپراکسی کلراید قارچکش و باکتری کش از گروه ترکیبات مسی بوده که بصورت پودر قابل اختلاط با آب (WP35%) جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوژنها استفاده می‌شود. این ترکیب در آب […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
قارچ کش پروپیکونازول Propiconazole        این قارچ کش در بازار با نام تجاری تیلت( Tilt(Ec25% موجود می باشد. این قارچ کش از گروه شیمیایی تریازول ها بوده که علیه طیف وسیعی از بیماریهای قارچی استفاده می گردد. این قارچ کش با نامهای تجاری تیلت، بنیت، اربیت، رادار و چند نام تجاری دیگر شناخته […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۱
قارچ کش کاپتان Captan        این قارچکش در بازار با نام تجاری ارتوساید(Orthocide(WP50% وجود دارد. کاپتان قارچکش حفاظتی از گروه فتالیمیدها بوده که بصورت پودر قابل اختلاط با آب(WP50%) برای کنترل طیف وسیعی از قارچها استفاده می‌شود. کاپتان در شرایط معمولی تبخیر نمی شود و در آب غیر محلول است. به حالت پودر […]
۱۳۹۵/۰۵/۲۰
PH
        نقش PH بالا در استفاده از کود و سموم        آبی که از اغلب چاههای کشاورزی کشور بیرون می آید بشدت قلیایی بوده و PH آن بشدت بالاست . بررسی ها نشان داده اند که PH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده میشود […]
۱۳۹۵/۰۵/۱۷
فهرست واریته های اچینو سرئوس/ Echinocereus Family : Cactaceae Subfamily : Cactoideae Tribe : Pachycereeae Subtribe : Echinocereinae Genus : Echinocereus   Echinocereus Type   ⇑ Echinocereus abbeae   Echinocereus abbeae Parsons 1937:6 TL: Mexico, Sonora, Delta Bacuachic River, 30m (29º۴۹’N, ۱۱۱º۵۱’W), S. H. Parsons, 2 March 1932 (?). Synonyms :Echinocereus fasciculatus ssp. abbeae* Blum 1997 Seed List. […]
۱۳۹۵/۰۴/۳۱
gymnocalycium oenanthemum tillianum
نام راسته : Cactoideae نام خانواده :  Cactaceae نام جنس : Gymnocalycium نام گونه : oenanthemum tillianum نام واریته : مترادف ها : وطن اصلی : آمریکای جنوبی آرژانتین ، ایالت کاتامارکا محل زیست :  نام رایج :  شکل ظاهری : این گیاه کاکتوسی است کروی شکل با ارتفاع ۶ تا ۱۰ سانتی متر و قطر ی ۷ الی […]
۱۳۹۵/۰۴/۳۱
Gymnocalcium baldianium
نام راسته : Cactoideae نام خانواده :  Cactaceae نام جنس : Gymnocalycium نام گونه : baldianium نام واریته : مترادف ها : Gymnocalycium baldianum Speg. Echinocactus baldianus Speg. Gymnocalycium platense var. baldianum Speg. وطن اصلی : آمریکای جنوبی آرژانتین ، ایالت کاتامارکا محل زیست :  نام رایج :  شکل ظاهری : نیاز آبی : به مانند اکثر کاکتوسها در […]