محصولات دارای تخفیف ویژه

بونسای کراسولا اواتا ابلق crassula ovata

قطر گلدان ۱۰ سانتی متر گیاه ابلق کیفیت طبق تصویر دو تا سه شاخه در هر گلدان
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان