نشای ژمینو بروچی

7,000 تومان 6,000 تومان

در انبار
SKU: 101

قطر گلدان 6 سانت

در هر گلدان بین 4 تا 5 عدد گیاه

اماده انتقال به گلدان 8 و تک کردن

کیفیت مطابق تصویر

8 در انبار