مامیلاریا لانگی ماما mammillaria longimamma

12,000 تومان 9,000 تومان

در انبار
SKU: 034

قطر گلدان 6 سانت

ریشه پر

پر بچه

کیفیت مطابق تصویر

اماده انتقال به گلدان 8

4 در انبار