هیلو سرئوس (دراگون) Hylocereus

18,000 تومان 15,000 تومان

در انبار
SKU: 039

قطر گلدان 8 سانتی متر

هر گلدان دارای دو شاخه میباشد

کیفیت طبق تصویر

در حال بچه دهی

5 در انبار